تبلیغات
حقایق - عشق ها امروزی

حقایق

ترجمه اصطلاحات عشق های امروزی! * نتوانستم فراموشت كنم:‌ موفق نشدم كیس بهتری گیر بیاورم!

* تو اولین و آخرین عشق منی: بقیه، آن وسط مَسَط ها هستند!
* من به درد تو نمی خورم:‌ تو به درد من نمی خوری!
* به عشق در یك نگاه معتقدی؟:‌ چقدر باید روی مخت كار كنم؟!
* از اولین نگاه عاشقت شدم: عجب ماشینی داری!
* من لیاقت تو را ندارم: یك كیس بهتر از تو گیر آورده ام!
* تو تنها عشق منی: بقیه چیزی فراتر از عشق هستند!
* تا آخر عمرم به تو وفادارم: حداکثر تا آخر عمرت به تو وفادارم!
* من به عشق افلاطونی معتقدم: اما به شیوه خودم!
* حاضرم همه چیزم را بدهم تا تو را داشته باشم: هیچی ندارم!
* تو اولین عشق منی: که در بیست وچهارساعت گذشته این جمله را به او می گویم.
* من دوستت دارم: تو چی داری؟!
* نتوانستم فراموشت كنم:‌ موفق نشدم كیس بهتری گیر بیاورم!

* تو اولین و آخرین عشق منی: بقیه، آن وسط مَسَط ها هستند!
* من به درد تو نمی خورم:‌ تو به درد من نمی خوری!
* به عشق در یك نگاه معتقدی؟:‌ چقدر باید روی مخت كار كنم؟!
* از اولین نگاه عاشقت شدم: عجب ماشینی داری!
* من لیاقت تو را ندارم: یك كیس بهتر از تو گیر آورده ام!
* تو تنها عشق منی: بقیه چیزی فراتر از عشق هستند!
* تا آخر عمرم به تو وفادارم: حداکثر تا آخر عمرت به تو وفادارم!
* من به عشق افلاطونی معتقدم: اما به شیوه خودم!
* حاضرم همه چیزم را بدهم تا تو را داشته باشم: هیچی ندارم!
* تو اولین عشق منی: که در بیست وچهارساعت گذشته این جمله را به او می گویم.
* من دوستت دارم: تو چی داری؟!

نوشته شده در پنجشنبه 8 دی 1390 ساعت 03:04 ق.ظ توسط ماریا عشق نظرات |


Design By : Pichak